SHËRBIMET

PROJEKTIM

Mjafton që klienti të paraqesë idenë e projektit, stafi i Ndertuesit do ta shtjellojë dhe realizojë projektin në mënyrë profesionale duke u siguruar që klienti të marrë produktin e organizuar mirë dhe në afat sa më të shkurte të mundshëm. Synimet e Ndertuesit janë që çdoherë të ofrojë cilësi në shërbime dhe besueshmëri në raport me klientin.

NDËRTIM

Përvoja e krijuar në realizimin e projekteve mundëson që Ndertuesi të shkojë përpara duke hapur shtigje të reja dhe duke kaluar sfida që punët e inxhinierisë shfaqin gjatë realizimit. Besimi I fituar në raport me klientët i lehtëson këto sfida edhe më shumë, kurse stafit të Ndertuesit i jep kurajo që sfida e radhës është vetëm një projekt qe fillon dhe mbaron brenda një afati te caktuar.

KONSULENCË

Punët projektuese si dhe fazat e realizimit të punëve në parafabrikim apo edhe në vend punishte janë pjesë e punës që është bërë përditshmëri. Të gjitha këto faza janë mundësi që Ndertuesi ju ofron klientëve në mënyre profesionale të zgjedhin shërbimin I cili në përfundim garanton cilësinë, efikasitetin dhe standardin e lartë.

PËR NE

NDERTUESI kryesisht merret me prodhimin e konsrtuksioneve metalike, parafabrikimin e tyre, ngjyrosjen, montimin si dhe mirëmbajtjen e tyre. Punët me sanduiç panele të mureve dhe kulmeve është vazhdimësi e punëve të përditshme.

Punimi i konstruksioneve metalike nuk është limit për NDERTUESIN. Projektimi inxhinjerik, mbikqyrjet e projekteve e në raste të caktuara edhe realizimi i projekteve „Çelësa në dorë“ duke përfshirë të gjitha fazat e punëve ndërtimore.

SUKSESI

Kompania është themeluar në vitin 2010 në Prishtinë, Kosovë dhe vazhdon të punojë me përkushtim të veçantë duke angazhuar staf profesional si dhe duke investuar në kërkimin dhe aplikimin e metodave të reja e të avancuara në punë.

EKSPERIENCA

NDERTUESI ka përvojë bashkëpunimi në realizimin e projekteve me ekspert të huaj si dhe vendorë, përvojë e cila është nga asetet më të çmuara të Kompanisë.

Ekspertët tanë kanë kualifikime ndërkombëtare për punë profesionale dhe sfiduese në projekte komplekse të infrastrukturës duke ju falënderuar standardeve dhe aplikimit të teknologjisë moderne.

FOKUSI

NDERTUESI kryesisht merret me realizimin e shërbimeve që kanë të bëjnë me konstruksione metalike.

Eksperienca në realizimin e punëve të projektimit, konstrukcione çeliku, sandwichpaneleve (mbulesa), pahive, punëve të betonit të armuar, instalime elektrike, ujësjellës e kanalizimit etj.

Automatizimi i procesit të punës është gjithnjë në zhvillim e sipër. Procesi i certifikimit dhe standardizimit të stafit dhe proceseve të punës gjithashtu është çështje me prioritet. 

NDERTUESI është përfaqësues zyrtarë në Kosovë për:

U themelua në vitin
2010

Projektet

disa Projekte

Projekti Shkallat emergjente Gjilan

Projekti Kepurdhave Mitrovice

Projekti IMK

Klientet tanë

KËRKESAT

NDERTUESI L.L.C
Klein Becker str 2
42853 Remscheid
Deutschland

NDERTUESI SHPK
10000 Prishtinë, Kosovë